ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ! ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β: τὸ ῥῆμα ἔχειν

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ:

Κ. χαῖρε ὦ Λέανδρε, πῶς ἔχεις;

Λ. χαῖρε ὦ Κωνσταντίνε. καλῶς ἔχω, καὶ συ;

Κ. καὶ ἐγώ καλώς. εἰπέ μοι ὦ φίλε, κάλαμον ἔχεις;

Λ. ναί, ἔχω! δεῦρο… λάβε τὸν κάλαμον!

Κ. χάριν σοι ἔχω! καὶ βιβλίον ἔχεις;

Λ. βιβλίον οὐκ ἔχω… σύγγνωθί μοι!

ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

ὁ Λέανδρος κάλαμον ἔχει, ἀλλὰ βιβλίον οὐκ ἔχει. 

ὁ Σωκράτης δίφρον ἔχει. 

ἡ Ξανθίππη ποτήριον ἔχει. 

ὁ Περικλῆς ἄρτον ἔχει.

ἡ Ἀσπασία οἶνον ἔχει.

ὁ Σωκράτης οἶνον οὐκ ἔχει.

ὁ Περικλῆς ποτήριον οὐκ ἔχει.

ἡ Ξανθίππη ἄρτον οὐκ ἔχει.

ἡ Ἀσπασία δίφρον οὐκ ἔχει.

ἡ Ξανθίππη καὶ ὁ Σωκράτης ποτήρια ἔχουσιν, ἀλλὰ οἶνον οὐκ.

ἡ Ἀσπασία καὶ ὁ Περικλῆς οἶνον ἔχουσιν, ἀλλὰ ποτήρια οὐκ.

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

τί ἔχει ἡ Ξανθίππη;

ποτήριον ἔχει.

τί ἔχει ὁ Περικλῆς;

ἄρτον ἔχει.

τί ἔχει ἡ Ἀσπασία;

οἶνον ἔχει.

τί ἔχει ὁ Σωκράτης;

δίφρον ἔχει. 

τίς τὸν ἄρτον ἔχει;

ἔχει ὁ Περικλῆς.

τίς τὸν οἶνον ἔχει;

ἔχει ἡ Ἀσπασία.

τίς τὸν δίφρον ἔχει;

ἔχει ὁ Σωκράτης.

τίς τὸν ποτήριον ἔχει;

ἔχει ἡ Ξανθίππη.

Η ΑΣΚΗΣΙΣ:

ἆρα ὁ Σωκράτης ἄρτον ἔχει; 

ἆρα ἡ Ἀσπασία δίφρον ἔχει;

ἆρα ὁ Περικλῆς οἶνον ἔχει;

ἆρα ἡ Ξανθίππη ποτήριον ἔχει;

τί ἔχει ὁ Σωκράτης;

τί ἔχει ὁ Περικλῆς;

τίς τὸν ποτήριον ἔχει;

τίς τὸν οἶνον ἔχει;

καὶ συ; τί ἔχεις; εἰπέ μοι ὦ φίλε!

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Α: Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ

ὁ Λέανδρος βιβλίον οὐκ ἔχει.

τὸ ὄνομα Λέανδρος ἡ πτῶσις ὀνομαστική ἐστιν.

τὸ ὄνομα βιβλίον ἡ πτῶσις αἰτιατική ἐστιν.

D20253E9-5E82-4478-BE4D-CDBE65E36B62_1_201_a

ἡ Ἀσπασία οἶνον ἔχει.

τί πτῶσις τὸ ὄνομα Ἀσπασία ἐστιν;

ἡ ὀνομαστική.

τί πτῶσις τὸ ὄνομα οἶνον ἐστιν; 

ἡ αἰτιατική.

2617E7D7-C899-4C5A-AE73-2A1B6BDD9BAC_1_105_c

τί ἐστιν τοῦτο;

δίφρος ἐστιν.

τί πτῶσις τὸ ὄνομα δίφρος ἐστιν; 

ἡ ὀνομαστική.

τί ἀρίθμος τὸ ὄνομα δίφρος ἐστιν; 

ὁ ἑνικός.

ὁ Σωκράτης δίφρον ἔχει. 

τί πτῶσις τὸ ὄνομα δίφρον ἐστιν; 

ἡ αἰτιατική.

F5C05190-4E59-4E17-9A72-877BD02174C5_1_105_c

τί εἰσιν ταῦτα;

 δίφροι εἰσιν.

τί πτῶσις τὸ ὄνομα δίφροι ἐστιν; 

ἡ ὀνομαστική.

τί ἀρίθμος τὸ ὄνομα δίφροι ἐστιν; 

ὁ πληθυντικός.

ἡ Ξανθίππη καὶ ὁ Σωκράτης δίφρους ἔχουσιν. 

τί πτῶσις τὸ ὄνομα δίφρους ἐστιν; 

ἡ αἰτιατική.

τί ἀρίθμος τὸ ὄνομα δίφρους ἐστιν; 

ὁ πληθυντικός.

CA17B495-D64B-4453-96A5-25AC09E5A5BD_1_105_c

οὕτος κάλαμος ἐστιν.

τὸ ὄνομα κάλαμος ἡ πτῶσις ὀνομαστική καὶ ὁ ἀρίθμος ἑνικός ἐστιν.

14A916E6-E40E-4FF4-8C2D-6739EA240A8F_1_201_a

οὗτοι κάλαμοι εἰσιν.

τὸ ὄνομα κάλαμοι ἡ πτῶσις ὀνομαστική καὶ ὁ ἀρίθμος πληθυντικός ἐστιν.

ἐγώ κάλαμον ἔχω.

τὸ ὄνομα κάλαμον ἡ πτῶσις αἰτιατική καὶ ὁ ἀρίθμος ἑνικός ἐστιν.

ἡμεῖς κάλαμους ἔχομεν.

τὸ ὄνομα κάλαμους ἡ πτῶσις αἰτιατική καὶ ὁ ἀρίθμος πληθυντικός ἐστιν.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Β: ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΧΕΙΝ

ἐγὼ ἔχω

σὺ ἔχεις

αὐτός, αὐτή ἔχει

ἡμεῖς ἔχομεν

ὑμεῖς ἔχετε

αὐτοί, αὐταί ἔχουσιν

img_0477

Ο ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛAΙΟΥ Β

Η ΛΕΞΙΣ:

αἰτιατική – accusative case

ἀλλὰ – but

ἆρα – introduces a question: Is? Does?

ἀρίθμος – number

ἄρτος – bread

αὐτή ἔχει – she has

αὐτός ἔχει – he has

βιβλίον – book

δεῦρο – here

δίφρος – chair

εἰπέ μοι – tell me

ἑνικός – singular

ἔχειν – to have (imf.)

ἔχεις – you have

ἔχουσιν – they have

ἔχω – I have

ἡμεῖς ἔχομεν – we have

καὶ – also

κάλαμος – pen 

λάβε – take (imp.)

πληθυντικός – plural

ποτήριον – cup

πτῶσις – grammatical case

οἶνος – wine

ὄνομα – noun

ὀνομαστική – nominative case

οὐκ ἔχει – he doesn’t have

οὐκ ἔχω – I don’t have

οὕτος – this is (masculine)

οὗτοι – these are (masculine)

σύγγνωθί μοι – sorry

ταῦτα – these are (neuter)

τί – what?

τοῦτο – this is (neuter)

τὰ παραδείγματα – examples

χάριν σοι ἔχω – thank you

ὦ φίλε – oh my friend

ἐθέλετε ὑποστηρίζειν μοι ἵνα ποιέω πλείονα μαθήματα καὶ γράφω πλείονας ἀναγνώσεις; γίγνεσθε οὖν προστάτης μου εἰς τὸ Πάτρεον! 

Would you like to support me so that I may make more course materials and beginner’s graded readings? Become a Patron for access to more Ancient Greek learning content!

2 Comments Add yours

 1. Lídia Ribas says:

  Χαῖρε, ὦ Λεάνδρε, πῶς ἔχεις;
  πολλὰ τὰ ἐργά πράττεις συγγάφων τάυτας τάς ἱστορίας. ἀεί αὐτάς λέγω. εὐχαριστέω σοί. οὑτος ὁ ἂρτος ὅν βλέπω οὐ φαίνεται τοιοῦτος καλός οἱός ὁ ἐμος… μέλάς ἐστι…

  Liked by 1 person

  1. Leandros Corieltauvorum says:

   χαῖρε, ὦ Λυδία! μετὰ τούτων τῶν διαλόγων ἐθέλω ὠφέλεῖν τοῖς μαθηταῖς, ἀλλὰ δῆλον ὅτι πολλά ἁμαρτάνω… καὶ δὴ καὶ, ὁ ἄρτος ὅν ἔχει ὁ Περακῆς ἀναχρόνος ἐστι ἑκ τῆς Πομπηίας ἐλθών!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s